Användarvillkor

Definitioner:
Aftalens parter
"Køber" anvendes om den fysiske virksomhed / person,  som ved afgivelse af en bestilling til XtraHunt afgiver et tilbud om køb og levering af bestemte varer.

"XtraHunt" anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske virksomhed, som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling og sælger de bestilte varer, og om den hjemmeside hvorfra varer præsenteres og bestilles.

Produktinformation:
På www.XtraHunt.DK oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til XtraHunt via info@XtraHunt.dk

Priser:
Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer over tid.
Alle angivne priser er eksklusive 25% moms.

Bestilling:
Præsentation af varer sammen med en pris på XtraHunt.DK er ikke et bindende, men blot en opfordring til at gøre tilbud for køb.
Købers bestilling af varer fra XtraHunt.DK udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til XtraHunt.DK om at købe varen på de oplyste vilkår.
En bindende aftale mellem Køber og XtraHunt er først indgået, når XtraHunt ved en ordrebekræftelse accepterer det af Køber afgivne tilbud.

Betaling:
De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til PBS / NETS i krypteret form (SSL) som det kun er dig og PBS / NETS der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra din konto så snart varen bliver sendt fra XtraHunt. Du kan betale med følgende korttyper: Visa dankort, dankort, visa elektron, eurocard, mastercard og jcb. 

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:
Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i Købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til Køber. 

Reklamation:
XtraHunt yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl (mangler). Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller almindelig slidtage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.
Fakturaen skal fremvises til XtraHunt i forbindelse med anvendelse af reklamationen.
Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter Køber har eller burde have opdaget manglen ske til XtraHunt inden rimelig tid. Ellers mister Køber sin ret til at påberåbe sig manglen.

Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:
XtraHunt har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre websites igennem links. Disse websites er uden for XtraHunt's kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.
Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem Køber og XtraHunt.
Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Køber handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for XtraHunt' kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.
XtraHunt afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og Køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

Fortrydelsesret:
Køber kan meddele at fortryde sit køb inden 14 dage efter levering, og varen skal herefter returneres inden 14 dage.

XtraHunt tilbagebetaler det fakturede beløb (varekøb + eventuelt fragtomkostning til køber, retur fragten betales selv af køber) under forudsætning af af varerne returneres i intakt inklusive original emballage. Varen må godt være afprøvet som var det ved en fysisk butik.

Er varen brugt mere end dette vurderes det konkrete tilfælde og den eventuelle værdiforringelse refunderes ikke.


Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Ved returnering anbefaler at du bruger Post Danmark - eller et andet transportfirma med mulighed for sporing af pakken. Køber skal sende varen tilbage i intakt og ubrugt stand inklusive original emballage. Varen skal emballeres forsvarligt - sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris eller alternativ ombytning. 
Du kan også fortryde dit køb ved at nægte modtagelse af forsendelsen.

Forbehold for ændringer:
XtraHunt forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Misbrug:
Misbrug af XtraHunt navn eller billeder og andet fra dets website medfører politianmeldelse.

Links:
PBS - Pengeinstitutternes Betalings Service
FDIH / Forbrugerrådet
Forbrugerstyrelsen
Forbrugerstyrelsen - med karakterbog over onlinebutikker
Forbrugerrådet
Forbrugerinformation