Hoppa till innehållet

Användarvillkor

Definitioner:
Avtalsparter
"Köpare" används om det fysiska företag/person som vid beställning hos XtraHunt lämnar ett erbjudande om att köpa och leverera vissa varor

"XtraHunt" används i det följande både för det fysiska eller juridiska företaget, som genom orderbekräftelse accepterar Köparens beställning och säljer de beställda varorna, och för den webbplats från vilken varorna presenteras och beställs. < /p>

Produktinformation:
På www.XtraHunt.DK anges produktens väsentliga egenskaper, för ytterligare information eller frågor om befintlig information kan ett e-postmeddelande skickas till XtraHunt via info@XtraHunt.dk

Priser:
Alla priser är dagspriser och gäller endast på beställningsdagen. Därför kan prisförändringar inträffa över tid.
Alla angivna priser är exklusive 25 % moms.

Beställning:
Presentation av varor tillsammans med pris på XtraHunt.DK är inte bindande, utan endast en inbjudan att lämna ett köperbjudande
Köparens beställning av varor från XtraHunt. .DK utgör inte ett bindande godkännande utan snarare ett bindande erbjudande till XtraHunt.DK att köpa varan på angivna villkor
Ett bindande avtal mellan Köpare och XtraHunt ingås först när XtraHunt accepterar den beställning som Köparen lämnat. erbjudanden.

Betalning:
Kontoinformationen du anger vid köp av varor skickas direkt till PBS / NETS i krypterad form (SSL) som bara du och PBS / NETS kan läsa. Det är alltså ingen annan som ser eller lagrar informationen om dig. Vid köp med Dankort eller kreditkort kommer beloppet att dras från ditt konto så snart varan skickas från XtraHunt. Du kan betala med följande korttyper: Visa Dankort, Dankort, Visa Electron, Eurocard, Mastercard och JCB.

Risken för oavsiktlig förstörelse eller försämring:
Först vid den tidpunkt då de beställda varorna har kommit i Köparens besittning går risken för den beställda varan under eller skadas på grund av oavsiktliga förhållanden, till köparen.

Reklamationer:
Enligt den danska köplagen ger XtraHunt 2 års reklamationsrätt från fakturadatum på tillverknings- och materialfel (defekter). Reklamationsrätten omfattar inte fel, skador eller vanligt slitage, direkt eller indirekt orsakat av felaktig användning, dåligt underhåll, våld eller obehörigt ingripande
Fakturan ska uppvisas till XtraHunt i samband med användningen
Vid reklamation om defekter på levererade produkter måste eller borde köparen ha upptäckt felet till XtraHunt inom rimlig tid. I annat fall förlorar Köparen sin rätt att åberopa felet.

Ange och på begäran vad bristen är.

Friskrivning och garanti:
XtraHunt har gjort det enkelt för dig att få relevant information på andra webbplatser genom länkar. Dessa webbplatser ligger utanför XtraHunts kontroll. Vi kan därför inte på något sätt hållas ansvariga för innehållet på dessa sidor
Information om de beställda varorna från sådana webbplatser ingår inte i beskrivningen av de beställda varorna i avtalet mellan Köparen och XtraHunt.
Säljaren är ansvarar inte för direkta eller indirekta förluster på grund av att den beställda varan kommer för sent till Köparen, eller att den beställda varan lider av fel när förseningen eller defekterna beror på Köparens handling eller underlåtenhet eller omständigheter utanför XtraHunts kontroll, t.ex. krig, upplopp, oroligheter , brand, statligt ingripande, beslag, valutarestriktioner, arbetskonflikter av något slag, inklusive strejker och lockouter, eller liknande. .

Ångerrätt:
Köparen kan ångra sitt köp inom 14 dagar efter leverans och varan ska då returneras inom 14 dagar

XtraHunt återbetalar det fakturerade beloppet (köp av varor + eventuell fraktkostnad till köparen, returfrakt betalas av köparen själv) förutsatt att varorna returneras intakt inklusive originalförpackning. Varan måste ha testats som om den vore i en fysisk butik.

Om varan har använts mer än så bedöms det specifika fallet och eventuell nedskrivning återbetalas inte.


Varor som returneras UFRANCO eller på efterkrav nekas mottagande. Vid retur rekommenderar jag att du använder Post Danmark – eller annat transportföretag med möjlighet att spåra paketet. Köparen ska returnera varan i intakt och oanvänt skick inklusive originalförpackning. Varan ska packas ordentligt - tillsammans med kopia av fakturan och vänligen skriv tydligt att du vill utnyttja ångerrätten och att du därför vill få varans pris återbetalat eller alternativt byte.
Du kan också ångra ditt köp genom att vägra ta emot försändelsen.

Med reservation för ändringar:
XtraHunt förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera de villkor som gäller för denna webbplats. Det är därför viktigt att du håller dig uppdaterad med ändringar.

Missbruk:
Missbruk av XtraHunt-namnet eller bilderna och allt annat från dess webbplats kommer att resultera i en polisanmälan.

Länkar:
PBS - Pengeinstitutternes Betalings Service
FDIH / Forbrugerrådet
Den danska konsumentstyrelsen
Den danska konsumentstyrelsen - med en betygsbok över nätbutiker
Det danska konsumentrådet
Konsumentinformation

.