Sabatti gevär och hagelgevär

Kvaliteten bakom Sabattis produkter har framför allt sitt ursprung i valet av de bästa materialen för det aktuella vapnet. Sabatti tillverkar sina skjutvapen av material av högsta kvalitet och följer strikta urvalskriterier baserat på den avsedda användningen av varje enskild komponent.

Valet av de bästa maskinerna och verktygen för varje tillverkningsfas och procedur är mycket relevant för den objektiva kvaliteten på slutprodukten. Men det som säkerställer att slutkunden blir nöjd med ett Sabatti-gevär eller hagelgevär är kvalitetsnivån i produktionsprocessen.